Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 03 2015

ancka93
Reposted fromchrzrzrz chrzrzrz vialosiek losiek
ancka93

collections that are raw as fuck ➝ elie saab s/s 2011

Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge

January 28 2015

ancka93
Jestem zmeczony i wypalony, a to dopiero poczatek tygodnia, a to dopiero - w sumie - poczatek doroslosci
— Nie-halo
Reposted fromdespond despond viaparamour paramour
ancka93
Większość dziewczyn wygląda wspaniale w dresach i związanych włosach. Ja wyglądam jak bezdomny biorący amfetaminę .

     
Reposted frompeaceandlove peaceandlove viaucieknijmi ucieknijmi

January 26 2015

ancka93
4007 e262
Czy trzeba coś jeszcze dodawać?
Reposted fromperseweracje perseweracje viaucieknijmi ucieknijmi
ancka93
Ból jest nieunikniony.  Cierpienie jest wyborem.
— Haruki Murakami
Reposted fromautunno autunno viaMissMurder MissMurder
ancka93
Ale bądź pewien swoich uczuć, bo jeśli skruszysz Jej skorupę, a potem zmienisz zdanie, Ona prędzej umrze z samotności niż znowu komuś zaufa.
— Camille Saroyan, Bones
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna via100suns 100suns

January 16 2015

ancka93
0693 2a80 420
Reposted fromxhiatusx xhiatusx viaucieknijmi ucieknijmi
ancka93
8930 b868 420
Reposted fromretaliate retaliate viaucieknijmi ucieknijmi
ancka93
9333 24b1 420
Reposted frompomsa pomsa viamagdanestor magdanestor
ancka93
Ciekawa kobieta to nie lalunia. Interesująca kobieta to przeciwnik, osobowość
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromBotwinka Botwinka viaucieknijmi ucieknijmi
ancka93
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
Reposted fromlillaamyy lillaamyy vialaters laters
ancka93
1890 8205 420
Reposted fromepi epi viaucieknijmi ucieknijmi
ancka93
2005 a33e 420
przykre, kurcze, że aż tak wielu z nas tak miało
Reposted frommeowl meowl viaucieknijmi ucieknijmi
ancka93
Mam ciężki charakter, ale serce dobre.
Reposted fromhorcrux horcrux viaucieknijmi ucieknijmi
ancka93
Gest położenia ręki na czyimś udzie, jest tak pełen niewypowiedzianego pożądania. Tak pełen..
— moje.
ancka93
1233 4da3 420
Reposted fromineedcoffee ineedcoffee viatatuaze tatuaze

January 02 2015

ancka93
1343 2c9c 420
Reposted frommaking-love making-love viaucieknijmi ucieknijmi
ancka93
4982 2342 420
Reposted fromdailylife dailylife viaucieknijmi ucieknijmi
ancka93
9909 3cba 420
Reposted frommrautyna mrautyna viafrendzel frendzel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...