Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 11 2017

ancka93
2098 ec03 420
Reposted fromkrzysk krzysk

February 26 2015

ancka93
Nigdy nie wiesz, kto poszerzy Twoje źrenice i nasyci barwą tęczówki.
— z zeszytu
Reposted fromosaki osaki viamagdanestor magdanestor
Sponsored post
feedback2020-admin
ancka93
Kochać to znaczy dotykać. Bardzo piękna etymologia słowa, czyż nie? Bo chciałoby się powiedzieć, że kochanie to dotyk fizyczny i uczuciowy. Jakby tego było mało, to słowo "kobieta" najprawdopodobniej pochodzi z dialektu toskańskiego i pierwotnie znaczyło: istota lubiąca dotykanie, przytulanie się. Czyli w kobiecie etymologicznie jest już wpisany aspekt kochania, dotykania. I to też jest bardzo piękne. 
— prof. Jan Miodek
Reposted fromPorcelanowa Porcelanowa vialittlefool littlefool

February 25 2015

ancka93

February 24 2015

ancka93
2424 633f 420
Reposted fromineedcoffee ineedcoffee viamagdanestor magdanestor
ancka93
We are dying from overthinking. We are slowly killing ourselves by thinking about everything. Think. Think. Think. You can never trust the human mind anyway. It’s a death trap.  
— Anthony Hopkins
Reposted fromxxxkarmacoma xxxkarmacoma via100suns 100suns

February 20 2015

ancka93
Chcę Cię i nago i w najbardziej rozciągniętym swetrze...
— Ty
ancka93
Jestem dziś silniejsza, niż kiedyś. Dziwnie to brzmi, ale wydaje mi się, że stałam się lepszym człowiekiem. Czuję się spokojniejsza, niż kiedykolwiek.
— Angelina Jolie

February 19 2015

ancka93
- Jak wam się układa?
- Trochę pod górę, ale to właściwa góra.
— Miłość 2.0
ancka93
:)
Reposted fromweightless weightless vialittlefool littlefool

February 18 2015

ancka93
Niedoskonałości nadają charakter.
— Gaba Kulka [w:] Wysokie Obcasy Extra, NR 1 (32) styczeń 2015
ancka93
Żebym ja potrafił mówić tak, jak myślę
— Denis Diderot
Reposted fromsfeter sfeter viamagdanestor magdanestor
ancka93
Ludzie nie słuchają tylko czekają w kolejce do mówienia
— Volantification
ancka93
5282 f341 420

daughterofhungryghosts:

fuxkin cute doge alert!!!!

Reposted fromwaitingforloki waitingforloki viafollowed followed
3640 a4aa 420
Reposted fromaloof aloof vialovebuzz lovebuzz
ancka93
3948 1072 420
Stanisław Barańczak
Reposted fromel-kaktus el-kaktus viaucieknijmi ucieknijmi

February 09 2015

ancka93
2760 751d 420
Reposted fromgingerowaa gingerowaa viaucieknijmi ucieknijmi
ancka93
Nadal nie masz chłopaka? Nie martw się, im dłuższe czekanie, tym lepsze śniadanie.
— skoro tak mamo twierdzisz to chyba umrę z głodu
Reposted from100suns 100suns viaucieknijmi ucieknijmi

February 04 2015

ancka93

  

Choć raz usłyszeć, że czyjś świat  beze mnie nie istnieje

 

Reposted fromzglowawchmurach zglowawchmurach viavstane vstane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...